SoS.htm

Statistik till socialstyrelsens patientregister:

Under
Arbeta med
    Export
        Export till SoS patientregister


Välj sedan 1175 på verktygsraden.

Klicka på NY för att exportera.

2052

Välj tidsperiod för exporten.

Välj vilka vårdgivare exporten skall omfatta.

Klicka på OK.


Sos.htm#SoS2

Sedan kommer några frågor...

Sjukhus (inrättningskod):

Registreras med hjälp av den 5- eller 6-siffriga koden i Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsförteckning 1992 med fortlöpande kompletteringar från Epidemiologiskt Centrum (EpC). 5-siffriga koder vänsterställs.

De två första siffrorna i inrättningskoden anger landstingsområde eller län (t ex 10 för Stockholm och 65 för Norrbotten). Den tredje siffran anger vårdtyp (t ex 4=privat vård). De två sista siffrorna är ett löpnummer.

Om man redan har en inrättningskod som följer denna struktur, kan den användas. I annat fall kommer vi att tilldela en inrättningskod. Det kan göras på två sätt: Antingen kan man innan det är dags att rapportera ta kontakt med oss och be om en inrättningskod som man sedan använder i rapporteringen enligt föreskriften. Eller så kan man lämna fältet för inrättningskod blank vid första årets rapportering till oss. Vi skickar sedan tillbaka information om vilken inrättningskod ni fått tilldelat och som ni ska använda vid framtida års inrapporteringar. Det är viktigt att avsändare på leveransen är tydlig så att vi vet var data kommer ifrån.

För att få en inrättningskod, skicka mail till inrapportering@socialstyrelsen.se och uppge att Du vill ha en inrättningskod för patientregistret samt Dina kontaktuppgifter (mailadress, organisation/landsting, postadress, postnummer och ort, telefonnummer/mobilnummer) samt för vilket eller vilka register Du vill rapportera.
Planerar Du att rapportera elektroniskt kan Du i samma mail begära inloggningsuppgifter till den elektroniska inrapporteringen.


Sos.htm#SoS3

Klinik:

Registreras med hjälp av den 3-siffriga koden i Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsförteckning 1992 med fortlöpande kompletteringar från Socialstyrelsen.

Se här >>>

 

Du får meddelande om att filerna skapats. Dom finns under C:\sgxnet\data\stat\*.*

Du kan titta på innehållet under 477.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data