Sll3.htm

Skicka om filer till ARV:

Om Du behöver skicka en fil på nytt till ARV:

Från Landstinsmenyn, Filer till Landstinget kan Du "Dra" filen från "Skickade filer" till "Filer som skall skickas". I exemplet nedan edi00187.dta.

Om Du markerat 1887 ovanför den vänstra rutan kan Du lätt se tid, sändningsnummer och antal besök för filen. O.B.S! att det är filnamnet (i den högra rutan) Du skall "Dra" till "Filer som skall skickas". Filnamnet innehåller inte nödvändigtvis samma siffror som sändningsnummret.

Därefter väljer Du Landstingsmenyn, Direkt Intenet. I och med att SG-X kopplar upp mot ARV så skickas filen iväg. Du får meddelande: "Tidigare skapad(e) fil(er) skickad(e), vill Du ...."

1888


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data