Sll.htm

Skicka filer till Landstinget (SLL):

1.) Stäng alla öppna fönster i SG-X. (Bara 'myran' på skärmen).
2.) Koppla upp mot Internet (om Du inte är uppkopplad).
3.) Tryck (Ctrl+M) Du får bekräfta datum.
4.) Invänta resultat.

Alternativt, klicka på 1098stora verktygsraden.

Finns tidigare skapad(e) fil(er) skickas dessa först iväg, sedan skapas ny fil av ej inskickade besök.
Se Filer till landstinget.

Du bör skicka en gång per vecka.

O.B.S! att Du kan välja att skicka fr.o.m. om Du i Inställningar, Debetering markerat "Skicka begränsad period".

Se om brandvägg.

Se även Skicka via ARV-portalen (bara i nödfall).

När all information för månaden är inskickad (senast 1:a månaden efter) kan Du skriva ut samlingsräkning. Skicka sedan ingen information till ARV före den 6:e i efterföljande månad. Skickar Du tidigare kan den informationen komma med på månaden före.

O.B.S. att du måste skicka filer från varje klinik (praktik) som Du registrerat besök på, och även skriva en samlingsräkning för varje klinik.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data