Skickatom.htm

Skicka t.o.m. datum:

När Du skall skapa fil med besöksinformation kan Du begränsa med t.o.m. datum.
Vid en normal sändning skall ju alla besök skickas så Du behöver bara trycka Enter.

Vid "onormal" sändning kan det vara bra att kunna begränsa.
Datum matas in som alltid i SG-X.

CANCEL eller Esc avbryter sändningen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data