Sjukskrivn.htm

Medicinskt underlag (sjukskrivning)

Under 560 Fler pateintrelaterade val
    1506 Blanketter
finns

"Medicinskt underlag..."

Du väljer NY (Ctrl + N) och fyller i "blanketten".

1514

Spara (Ctrl + S) och skriv ut (Ctrl + P).

Underlaget finns som en länk i journalen.

Om det finns tidigare underlag finns dessa i "Drop-down boxen".

Vill Du förlänga/förnya ett underlag kan det vara onödigt att behöva skriva in alla uppgifter på nytt, klicka på 249 (Ctrl + R) så får den nytt datum.
Du ändrar/kompletterar sedan uppgifterna och underlaget sparas som ett nytt intyg.

Utskriften blir som nedan: (första sidan)

1515


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data