Sjukskr3.htm

Sjukskrivning - Statistik:

Under:
200 Rapporter
      1648 Sjukskrivning - statistik

kan Du se utveckling av sjukskrivningsgrad hos Dina patienter.

Se här hur underlaget för statistiken skapas.

1665

Du kan välja tidsperiod. O.B.S! att inställd period avser datum för "Avslut". Det innebär att det kan finnas sjukskrivningar med som påbörjats före det intervall Du ställt in.

Du kan välja län (landsting) och kommun. O.B.S! att Du måste välja län för att kunna välja kommun.

Du kan välja om Du vill visa alla kliniker eller bara en.

Du kan välja att visa kvinnor, män eller båda.

Patienter märkta som "pensionär" kommer inte med i statistiken.

1668 påverkar bara utskriften, inte skärmbilden.

En negativ förändring (minus) är positiv?? D.v.s. patienten har gått ner i sjukskrivninsgrad.

Vill man få en bild av total sjukskrivningsgrad bland alla patienter skall även icke sjukskrivna registreras, med "Nej" både in och ut.
Detta sänker nivån på alla siffror. Har Du ex. en patient som är 100% sjukskriven och en som inte är sjukskriven blir ju sjukskrivningsgraden 50% istället för 100% om Du bara registrerar sjukskrivna. Även den genomsnittliga förändringen minskar.

Vill Du ändå snygga till siffrorna kan Du alltid markera 1666


Utskriften blir ung. som nedan, uppdelad på landsting och kommuner.

1667
SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data