Sjukskr2.htm

Statistik sjukskrivning:

Ingen statistik är bättre än de mätningar den grundar sig på.

Skall det bli ett vettigt resultat får man inte glömma att göra nödvändiga registreringar.

Under Inatällningar, Påminnelser kan Du välja att få påminnelse om detta vid väl valda tidpunkter eller så kan Du sköta det på egan hand.

Även om ingen förändring av sjukskrivningsgrad skett under behandlingen är det viktigt att Du registrerar ett värde för "Utskrivning" om Du registrerat vid "Inskrivning" (annars kommer det inte med i statistiken).

Vill man få en bild av total sjukskrivningsgrad bland alla patienter skall även icke sjukskrivna registreras, med "Nej" både in och ut.

Om Du markerar pensionärer kommer dessa inte med i statistiken.

Det är inte nödvändigt att ange exakt datum när sjukskrivningen börjar eller slutar. Beräkningen görs på skillnaden i sjukskrivningsgrad då patienten skrivs in och då han/hon skrivs ut. Det innebär att Du som regel kan acceptera det datum som föreslås.

200 Rapporter
      1648 Sjukskrivning - statistik

kan Du se utveckling av sjukskrivningsgrad hos Dina patienter.


I journalen finns 1648 som öppnar...

1646

Du väljer dataum och sjukskrivningsgrad.

Det är lämpligt att göra detta vid första besöket och i samband med att patienten antingen är färdigbehandlad (skrivs ut) eller när sjukskrivningen upphör.

Du kan klicka på Mer info >>> för att se vad som finns registrerat.


Sjukskr2.htm#SJ32
1647
SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data