Signj.htm

Signera daganteckning:

Du placerar markören direkt efter den/de daganteckning(ar) som skall flyttas till journalen.

Klicka på verktygsknappen för signering (Alt + S).

Daganteckningen flyttas in i journalen och "signeras" med Ditt namn och dagens datum. Denna operation utförs och "sparas" omedelbart och kan sedan inte "ångras". När anteckningen är signerad går den inte längre att ändra. Journalen är låst för ändringar! Det enda Du kan göra om något blivit fel i anteckningen är att stryka över det felaktiga och i en anteckning redogöra för anledningen till överstrykning.

Tangentkommandon för att signera journalanteckning: (Alt + S) är det samma som att klicka på "pennan".

Du kan stänga journalen direkt i och med att Du signerar daganteckning, se inställningar journal.

Se även automatsignering.

O.B.S! Signering av journal är en känslig operation. Om Du mycket snabbt, efter signering, stänger journalen med ex. F12 kan operationen avbrytas och anteckninar gå förlorade. Detta gäller särskilt lite långsammare maskiner


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data