Sgxs.htm

SG-X Status

Från status "febertermometern" 586 i kalender, patientlista och journal kan Du välja 654. Där finns ett status för Cervikal-, Thorakal- och Lumbalrygg.

När statusfönstret öppnas väljer Du vilket status Du vill använda:

655

Klicka på NY vid respektive status för att skapa ett nytt.

Om det redan finns status på patienten visas datum för dessa.

656

Klicka först på den lilla pilen bredvid datumet, sedan på önskat datum i listan och därefter på Öppna. Det finns en sådan lista med datum för vardera statustypen, XLÄNK cervikal-, thoracal och lumbalstatus

öppnar inställningar för SG-X staus.


Sgxs.htm#SGS1

Med kan Du visa en lista med alla status. Från den listan kan Du ta bort status om det skulle behövas


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data