Sendman.htm

Manuell sändning:

De automatiska funktionerna i SG-X skickar bara filer som är skapade i SG-X. Om Du behöver skicka andra filer, ex. åt en kollega som har ett annat program, kan Du göra det med denna funktion. Du bör vara uppkopplad till Internet innan Du gör detta val.

Du "klickar" Dig fram till rätt sökväg i det aktiva fältet:
Flyttar till nästa fält med TAB-tangenten o.s.v. Det översta fältet, "Skicka från", skall vara aktivt när Du skall skicka.
Markera filen Du vill skicka

Du ser vilken fil som kommer att skickas:

Klicka på Sänd.


Sendman.htm#MS1

Om Du skall skicka från diskett är det enklast att klicka på

Då blir inställningarna som här invid, bara att markera filen och sända.

Lika lätt är det att ställa om till att skicka från hårddisken, klicka på .


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data