Selectbes.htm

Selektering av besöksinformation:

I besöksregistret 55 kan Du selektera ut information med utgångspunkt från diagnos, företag och/eller patientkategori.

Klicka på 580 för att öppna rutan för selektering. 582
581

Du kan selektera besök med/utan remiss och/eller besök per enskild remittent.

För att se antal patienter med/utan remiss eller patienter per enskild remittent:
Sortera på personnummer, välj: Meny, 220 Enbart patienter.

Genom att markera 1051 kan Du se antalet nybesök (= behandlinsomgångar)

Klicka på 570 för att öppna respektive lista.

Finns det många att välja på kan Du, när Du öppnat listan, skriva in första bokstaven (bokstäverna), så matas listan fram till dessa. Klicka i listan på den diagnos och/eller kategori som Du vill visa i besöksregistret.

Klicka sedan på OK.

O.B.S! att Du måste ställa in det tidsintervall Du är intresserad av.

Du kan även selektera på åtgärder.

Du kan skriva ut de listor Du selekterar fram på skärmen.

Om Du valt att selektera på en diagnos spelar det ingen roll om denna är huvud- eller underdiagnos. Finns diagnosen med bland någon av de fem diagnoserna så visas det besöket.

För att återgå till normal visning, klicka på 580 igen och sedan på Stäng. 582

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data