Sekretess.htm

Sekretessbelägga journaler:

Det finns en sekretessbelagd del i journalen. Sekretessen innebär att endast den användare som skrivit den har tillgång till den delen av journalen.

1424 visar att Du har sekretessbelagda anteckningar.

Du öppnar den sekretessbelagda delen genom att klicka på 1551 i den vanliga journalen.

Du kommer åter till klinikjournalen med 1550.

Se även: Hatera sekretess för enskilda notat.
SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data