Searchw2.htm

Söka i journal/anteckning:

Sökningen i journalen är lättåtkomlig. Det finns flera sätt att söka på.

20

1)
Klicka på "Drop-Down" knappen så visas sökorden. I och med att Du klickar på ett av dom så startar sökningen direkt. Sökningen startar från början på dokumentet och stannar på första påträffade matchning. Klicka på 21 upprepade gånger för att söka igenom hela dokumentet. Sökningen sker bara i antingen "journalen" eller "daganteckning" beroende på var textmarkören står.

2)
Så snart Du markerar text i dokumentet så visas den markerade texten i "Drop-Down-boxen". Klicka då bara på 21 så startar sökning efter text som matchar den markerade.

3)
Du kan skriva in söktext direkt i "Drop-Down-boxen", Klicka på 21 och så vidare......
Skall Du söka ett datum så kan Du skriva in "kortdatum". Trots att datum i journalen formateras till yyyy-mm-dd kan Du skriva yymmdd i "Drop-Down-boxen", klicka på 21, och söking sker på det "långa" datumet.
En liten egenhet för detta med sig, Du bör inte lägga in sökord som består av sex siffror, då försöker programmet göra om det till ett "långt" datum.

Du kan även söka på deler av datum, ex. om Du söker en anteckning i augusti 2013. Skriv 2013-08 och klicka på 21, eller kanske bara 2013 och klicka på 21.

4)
När Du klickar på 24 så öppnas "Sökord".

Här kan Du lägga till/ta bort sökord. Du kan också söka direkt härifrån genom att markera ett ord i listan och sedan klicka på 23 i sökordsfönstret. Om Du klickar i kolumnhuvudet så sorteras sökorden i bokstavsordning. 73
Searchw2.htm#SJ1

5)
Om Du klickar på 35 så öppnas en lista med registrerade besök (datum).

Markera det besök Du vill titta på och klicka på 21 eller bara dubbelklicka på datumet. 36

När det gäller sökord bör Du tänka på:
Att först lägga in de ord som Du kommer att använda för att "navigera" i journalen. Ex. "ANAMNES", "UNDERSÖKNING" o.s.v. Du vet bäst själv vad Du vill använda. I "Drop-Down-boxen" sorteras inte sökorden utan de visas i den ordning de lagts in därför bör de sex - sju första sökorden vara av hög dignitet. Ifrån "sökord" kan Du direkt sätta in sökord i journalen där markören står. Markera ordet i listan och klicka på "Sätt in i journal".


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data