Searchw.htm

Sökord:

Se även:

Skriva text i journalen Platshållare för länkar
Sökordslista enl. SPRI Fraser
Frasminne Söka i journalen

24 (Alt + O) öppnar sökordslistan.

Här kan Du sätta in sökord och/eller rubriker i journalen. Du kan även använda denna ruta för att underlätta sökning. Nya sökord, se nedan.

För att sätta in ett ord:
Tryck (Alt + O), välj ord med piltangenter upp/ned, sätt in ordet med Enter:

Du kan importera sökord med 533.

Här kan Du lägga in nya sökord eller rubriker. Skriv in önskat ord/text och välj teckensnitt (Font), textstorlek, fetstil och färg. Du kan också välja "Radbrytning efter" vilket betyder att markören hoppar till ny rad efter det att ordet/texten satts in i journalen. "Centera" används ex. för rubrik och placerar texten mitt på sidan. Texten kan vara 80 tecken och får innehålla blanksteg. Sökorden har sin egen formatering till skillnad mot "fraser" som får den formatering som gäller där markören står då Du sätter in frasen

När det gäller sökord bör Du tänka på:
Att först lägga in de ord som Du kommer att använda för att "navigera" i journalen. Ex. "ANAMNES", "BEDÖMNING" o.s.v. Du vet bäst själv vad Du vill använda. I "Drop-Down-boxen" sorteras inte sökorden utan de visas i den ordning de lagts in därför bör de sex - sju första sökorden vara av hög dignitet. Ifrån "sökord" kan Du direkt sätta in sökord i journalen där markören står. Markera ordet i listan och klicka på "Sätt in i journal"

Här nedan ex. på en daganteckning som har tre relevanta sökord som inte syns på en utskrift: Smärta, Ledfunktion och ADL.

Se även söka i journalen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data