Screening1.htm

Screening

Under:
febertermometern
    1401 Screening, finns frågeformulär för
        1402 Allmänt hälsotillstånd , 1400 Stressbedömning, 2147 HAD Självskattning och 2229 DHI - Frågeformulär om yrsel och ostadighet.

Frågeformulär för allmänt hälsotillstånd och stressbedömning avsedda att användas som autoanamnes. Se bakgrund och förklaring!

Har Du inte hunnit skriva in patienten i systemet finns formulären under Utskrifter, men då utan patientuppgifter.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data