Samlrkn.htm

Samlingsräkning:

Välj Utskrifter, Samlingsräkning på menyraden eller Samlingsräkninglandstingsmenyn.

Verktygsknappar.

10

Härifrån skriver du ut samlingsräkning.

Klicka på NY. Fyll i det datum t.o.m. vilket Du vill att samlingsräkningen skall omfatta. Ingen begränsning finns bakåt. Besök fr.o.m. föregående år kommer med.

O.B.S! I och med att Du producerar en samlingsräkning avslutas räkningsperioden.

Klicka på OK.

Samlrkn.htm#SAM1

Du får sedan ange ett bokföringsdatum:

I en dialogruta skall Du ange vilket datum (YYMMDD), samlingsräkningen skall bokföras. Normalt är detta den sista i månaden om Du inte avbryter tidigare p.g.a. ledighet eller så.

1125

Du kan avbryta processen här genom att klicka på Avbryt (Cancel), annars klicka på OK när Du angivit datum.

Samlrkn.htm#SAM2

Om Du vill se vilket bokföringsdatum en samlingsräkning fått kan Du se det på samlingsräkningen just ovanför Din underskrift. Du kan även ta fram gamla samlingsräkningar och titta.

597

O.B.S! Om Det finns makulerade besök med bland de besök Du sänt in till Landstinget är siffrorna på samlingsräkningen minskade med värdet av dessa makulerade besök. Det kan innebära att inte antal besök och/eller belopp stämmer helt med vad Du förväntar Dig för perioden.

Samlingsräkningen läggs i listan för samlingsräkningar.

593

Se även Tidigare samlingsräkningar.

Se även skicka samlingsräkning som PDF-fil.

Se även summera samlingsräkningar.


Samlrkn.htm#SAM3

6 Skapar NY samlingsräkning.

489 Skapar samlingsräknin till och med datum.

477 Visar vald samlingsräkning.

1219 Skapar PDF-fil av vald samlingsräkning (ej alla landsting).

Tar bort markerad samlingsräkning.

1621 Tar bort samlingsräkning nummer.

1640 Summerar valda räkningar.

Skriver ut valda räkningar.

1741 Skriver ut sammanställning per hälsocentral (Jäntland)

155 Visar hjälp.

Stänger fönstret.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data