SamlPdf.htm

Samlingsräkning som PDF:

I vissa landsting finns 1219.

Om Du markerar en befintlig samlingsräkning i listan och klickar på 1219 skapas en PDF-fil av samlingsräkningen. Den filen kan Du bifoga i ett mail till landstinget.

Du får ange namn och plats på filen. Typiskt namn (som föreslås) är sa060131.pdf för samlingsräkning januari 2006. Typisk plats (som föreslås) är c:\sgx32\data\pdf, altså:
c:\sgx32\data\pdf\sa060131.pdf.

1220

Om Du vill veta vilka besök som finns med på en viss samlingsräkning kan Du kontrollera det i besöksregistret.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data