Saml1.htm

Summera samlingsräkningar:

Du kan lätt summera samlingsräkningar från listan.

Markera de rader Du vill summera.

1638

1640 Summerar valda räkningar.

1639

Skriver ut lista på valda räkningar.

1641


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data