SVAS.htm

Enkel 10-gradig VAS-Skala:

Under "Status" och i Journal, Patientregister, kalender, akupunktur och smärtbild kan Du direkt i journalen skapa en enkel VAS-skala.

Även Ctrl + Alt + W öppnar nedanstående.

Du klickar in värdet, eller trycker motsvarande siffra på tangentbordet ( 1 - 10), skriver in datum (om det behövs) och trycker Enter.

Vill Du markera 0 = besvärsfri, klicka på .

Datum tas från kalendern det datum Du markerat patienten, från patientlistan tas arbetsdatum och från journalen dagens datum.

Du kan genom att välja olika kategorier för VAS-skattning göra skattning av olika tillstånd för samma patient. Du väljer kategori från listan överst i bilden (Du måste först ha skapat kategorier).

Nedanstående skrivs in i journalen:

Alltså, för att sätta in en skala med värde 7 i journalen:
Tryck: Ctrl+Alt+W + 7 + Enter

Mycket enklare kan det inte bli. Från kalender och patientregister markerar Du först patienten, trycker sedan enligt ovan.

Du kan inspektera värdena grafiskt.

Se även utvärdering per remiss


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data