SMSmall.htm

Mallar för SMS:

Under:
Verktyg
      Mallar
            Journalmallar

kan Du skapa mallar för SMS. Mallen tillhör 'kliniken' så varje vårdgivare skapar sin egen.

Använd inte radbrytningar i mallen (tryck inte Enter). Mobiltelefonen är inte van att hantera sådana, det blir bara onödigt stora radavstånd

Alla SMS-mallar döps till SMSxxxxxx för att endast dessa skall visas när Du skall välja mall.

Mallen för påminnelse om bokad tid skall heta "SMS-påminnelse". Den kommer att väljas automatiskt vid påminnelse från kalendern. Den finns att importera om Du vill. Du kan importera den och sedan göra ändringar efter eget huvud.

När det gäller mallar för SMS så finns några platshållare:

%namn% = patientens förnamn
%datum% = datum för bokat besök
%tid% = tid för bokat besök
%befattning% = titel (ex. sjukgymnast)
%terapeut% = Vårdgivarens namn.

Du kan ex. skriva: Hej %namn%! Du är välkommen till %befattning% %terapeut%, %datum% klockan %tid%. i mallen.

Resultatet blir: Hej Kalle! Du är välkommen till sjukgymnast Frida Frisk, fre 2009-09-10 klockan 13:00.

Som sagt, använd inte radbrytningar i mallar för SMS. Om raden bryter automatiskt när Du skapar den gör inget, det är just vad som händer i mobiltelefonen. Lägger Du in en radbrytning blir det en tom rad i mobilen och där är det ju oftast trångt nog ändå. Risken är att mottagaren missar något som hamnar utanför fönstret i mobilen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data