SMSSendQ.htm

Sändkö SMS

Under:
Verktyg
      1699 Sändkö SMS

Det är en lista som visar SMS.

Anledningen till bufferten är att leverantören bara tar emot meddelanden som skall skickas inom 72 timmar från mottagandet.

Det finns alltså ett "tidsfönster" för att skicka SMS direkt, SMS som skall levereras från NU till 71 timmar framåt (71 timmar för att ha lite marginal).

Ligger mottagandet inom det "tidsfönstret" när Du skapar meddelandet skickas det direkt till leverantören som skickar det till mottagaren på angiven tid. Ligger mottagandet länre fram i tiden lagras det i SG-X's databas. Denna databas anropas med jämna mellanrum och meddelanden som då ligger inom "tidsfönstret" skickas till leverantören.
Detta förutsätter att Du har datorn igång, att SG-X är öppet och att Du är ansluten till internet. Det är 15 sekunders time-out på sändfunktionen. Får den inte kontakt inom den tiden görs nytt försök senare.

Meddelanden som är turkosa när Du öppnar denna funktion ligger inom "tidsfönstret". Du kan skicka dessa direkt med 1696. Varför? Du kanske är på väg hem och tänker stänga ner datorn och inte har lust att vänta på att automatiken skall ha sin gång.
Meddelanden skickas var 10'e minut från varje dator som har SG-X igång. Det kan märkas genom att maskinen tappar fokus under någon sekund när ett meddelande sänds. Är det många meddelanden i kö går intervallet ner till, som mest, varannan minut.

Meddelanden som är gröna har skickats till leverantören.

Meddelanden som är röda har, av någon anledning, blivit kvar efter det att leveranstiden gått ut. SG-X kanske inte var igång under "tidsfönstret". Det är ingen idé att skicka dom eftersom leverantören inte tar emot dom.
Alternativt har dom refuserats, staus = 'N'. Siffran i kolmnen 'ID' anger då felkoden. Markera raden och klicka på 1401 för att se vad som gått tokigt. Du kan redera sådana meddelanden med .

Med kan Du för övrigt ta bort vilket meddelande som helst och det är här man gör det om man skickat ett av misstag. Har meddelandet gått direkt till leverantören, grönmärkt, så måste Du skicka ett nytt och dementera.

Statuskolumnen kan visa följande:

A = skickat till 21st Century Mobile
Q = Står i kö för att skickas
N = Något error, kommer inte att skickas


Du kan välja att visa alla SMS, alla Du (som användare) skickat eller alla från denna (aktiv) klinik.

tar bort markerat meddelande. O.B.S! att grönmarkerade redan är skickade!

1696 skickar markerat meddelande till leverantören, om det inte är skickat tidigare.

1401 Kontrollerar errorstatus.

504 uppdaterar listan.

Städar listan  1700 städar listan.

visar hjälp.

stänger fönstret.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data