SMSLev.htm

Tjänsten Small Message Services (SMS):

I SG-X finns en funktion för att skicka SMS till mobiltelefoner. Det ANTWORK data ansvarar för är gränssittet mot en leverantör som tillhandahåller sådan tjänst. Orderformulär >>> som Du kan maila till sales@21st.se eller skicka till 21st Century Mobile AB, Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm.

Det API som finns i SG-X kopplar till 21st Century Mobile.

Du måste kontakta leverantören för att få ett konto (användarnamn och lösenord). Där gör Du också upp om kostnaden för tjänsten, ex. en fast månadskostnad och ett pris per SMS.

En efterfrågad funktion är ju att kunna skicka påminnelser om bokad tid med SMS. När Du bedömer kostnaden så tänk på vad ett uteblivet besök innebär i förlorad intäckt. Sedan har Du ju alla andra fördelar med att snabbt kunna nå både patienter, kollegor och vänner med ett SMS.

Du kan bestämma när SMS'et skall skall nå mottagaren redan när Du skickar det.

Har sett en värdefull användning när man ex. har en tid att passa nästa dag eller längre fram i tiden. Man skickar då ett SMS till sig själv som kommer fram lagom för att man skall hinna till mötet. I SMS'et skriver man ex. portkod och telefon till den man skall träffa (finns det något mer retfullt än att ha glömt portkoden så man står där som ett ufo!?).

Kontakta ex. Chrisoffer Nyman, E-post: christoffer.nyman@21st.se, Tfn: 072-975 25 90.

SMS-funktion i SG-X >>>.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data