SMS.htm

Skicka SMS från SG-X:

Patienten måste ge sitt medgivande! (socialstyrelsens text)
En påminnelse eller kallelse får bara skickas per sms eller e-post efter att patienten gett sitt medgivande. Det innebär att vårdgivaren ska fråga patienten om han eller hon vill bli kallad eller påmind på detta sätt och i så fall på vilket telefonnummer eller e-postadress. För att kunna ta ställning till det, behöver patienten få information om vilka rutiner vårdgivaren har för denna typ av kallelser. Det kan till exempel vara vad kallelsen eller påminnelsen innehåller, hur länge patientens medgivande gäller och hur ofta adressuppgifterna uppdateras. Patienten behöver också få information om vart han eller hon ska vända sig för att lämna nya kontaktuppgifter.

Du måste kontakta leverantören av tjänsten för att den skall aktiveras!

För att skicka ett SMS i största allmänhet, till vem som helst, klicka på "SMS" på textmenyraden högst upp.

1694 (Ctrl + Shift + S) finns i patientregistret, bokningskalendern, sökfönstret (nätverksversionen), patientformuläret och adressregistret.
I kalender och patientregister under 959 kallelser.
Från kalender, patientregister, sökfönstret och patientformuläret är operationen knuten till patienten. SMS'et registreras i händelseloggen för patienten. Det är alltså ingen bra idé att ta fram bilden därifrån och ändra mobilnumret till en kompis. Använd då "SMS" på textmenyraden högst upp istället.

Se även: Vektygsknappar, Mallar, Inställningar

Du får upp ett fönster för att skicka SMS:

1695

HarDu lagt in patientens mobilnummer i fältet för mobilnummer i patientuppgifter kommer det upp automatiskt.

Du skriver Ditt meddelande.

Ett meddelande kan inehålla max 760 tecken. Ett SMS innehåller 160 tecken så det blir, kostnadsmässigt, ett SMS per 160 tecken. Har Du ex. skrivit 161 tecken debiteras Du för två SMS, 321 tecken = tre SMS o.s.v. Vissa, riktigt gamla telefoner, kan ha svårt att ta emot SMS som är längre än 160 tecken.
SG-X visar hur många tecken Du skrivit.

O.B.S! Det fungerar inte med vanliga citattecken i meddelandet ("). Du kan däremot använda det enkla (')!

Du kan också skapa mallar för SMS. Klicka sedan på 170, välj mall. Tips för att skapa SMS-mallar >>>.

Mottagarens telefonnummer skall vara något av formaten:

0701111111
46702222222
+46703333333

Har Du skrivit in ex. "070-758 75 96" i SG-X så är det helt OK, SG-X gör om det till "0707587596", så det så.

Om "Sänd direkt" är markerad så skickas SMS'et genast till servern som direkt skickar det till mottagaren.

Om "Sänd direkt" inte är markerad så skickas SMS'et genast till servern som sedan håller SMS'et till det datum och klockslag som angivits.

Datum skriver Du in på vanligt sätt, ex. 091009 och trycker enter. Klockslag ändrar Du med de små pilarna 1697 bredvid tidsrutan, eller skriver in siffrorna och trycker Enter.

Det går bara att skicka till leverantören max 72 timmar (tre dygn) före angiven mottagningstid, övriga meddelanden buffras i SG-X's databas.

Det finns ett litet datum, i blått, under meddelanderutan som visar den bortre gränsen för meddelanden som skickas direkt, 71 timmar från nu.

Vi påminnelse om bokad tid kan Du föreslå antal timmar i förväg som påminnelsen skall komma, se Inställningar för Påminnelser.

När Du är klar klickar Du på 1696 eller trycker (F12).


(Halv-)automatiska SMS-påminnelser:

Om Du i Inställningar markerat "Föreslå påminnelse" så kommer en fråga upp varje gång Du bokar en patient i kalendern.
Beroende på om Du gjort en mall för påminnelse och hur Du gjort inställningarna kan det räcka med att trycka Enter och därefter F12 för att skicka iväg ett SMS.


Med SMS-funktionen kan Du skicka tidkort direkt till patientens telefon.


SMS.htm#SMS1

Verktygsknappar:

1696 (F12) skickar Ditt SMS och stänger fönstret.

170 (Alt + M) öppnar lista med mallar. (Välj med piltangenter och Enter)

(F1) visar hjälp.

(Esc) stänger fönstret utan att skicka.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data