Rubrmall.htm

Rubrikmallar för journal: (F9)

Under:
Verktyg
      Mallar
            Malleditor
(F9)

Kan Du göra mallar för rubriker i klinikjournalen.

Se även:
Mall för kallelse
Mall för faktureringsavgift
Textmall vid besöksregistrering

Klicka på NY för att skapa en mall.

Ge mallen ett namn i det gröna fältet. Även om det går att ge fler mallar samma namn skall Du undvika det (av enkelt insedda skäl).

Skriv in rubrikerna i det vita textfältet.

Skriv huvudrubriker längst till vänster. Underrubriker inleder Du med TAB (TAB talar om att det är en underrubrik).

Om Du använder mallar i journalen som skall kompletteras med värden eller text kan Du i mallen ange platsen med XX. När Du satt in mallen i journalen och skall fylla i de aktuella värdena eller orden trycker Du (Ctrl + Q). Det första "XX" markeras och Du skriver in vad som skall stå där. Tryck (Ctrl + Q) igen och nästa "XX" markeras o.s.v.

sparar mallen.

Exemplet ovanför ger detta resultat:
Om Du klickar i "Indrag underrubriker" blir detta resultatet:

Rubrmall.htm#RM1
I den vänstra rutan ser Du Dina sparade rubrikmallar:

Du kan markera en mall och klicka på för att redigera mallen eller på för att radera mallen.


Rubrmall.htm#RM2

När Du sedan har journalen öppen ställer Du markören där mallen skall sättas in och klickar på och . Då öppnas listan med Dina rubrikmallar och Du väljer vilken Du vill sätta in


Rubrmall.htm#RM3

När Du skriver in en ny patient kan Du sätta in rubrikerna direkt i journalen.

Under fliken "Diagnos/kategori/Grupp/Företag" kan Du öppna listan med rubrikmallar.

Markera den Du vill ha i journalen.

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data