Rtgrem2.htm

Mottagare röntgenremiss:

Du väljer mottagare i listan.

1625

Finns inte mottagaren i listan kan Du lägga till:

1626

Klicka på "Ny Mottagare" för att öppna listan och, igen, på "Ny Mottagare" för att lägga till en mottagare.

1627

Fyll i adekvata uppgifter och klicka på OK.

För att ändra mottagaruppgifter, dubbelklicka på raden i listan och gör Dina ändringar.

För att ta bort en mottagare, markera raden och klicka på .


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data