Rtgrem1.htm

Inställningar röntgenremiss:

Under 346 gör Du inställningar för röntgenremiss.

Om Din mottagning har något ID eller specifikt nummer fyller Du i detta.

1006

Numret skrivs ut i "härför avsedd ruta":

1007

Beroende på Din skrivare kanske Du måste ändra utskriftsmarginaler. Nedan är grundinställningar:

1008

Du kan även ange en "mottagande"- eller "utförande" enhet:


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data