Rflow.htm

Remissflöden:

Under:
      200 Rapporter
            1348 Remissflöden

Du kan här se antal remisser för aktiv klinik.

Du kan välja tidsperiod (eg. remissdatum).

Du kan visa:
    Inkommande remisser
    Utgående remisser
    Röntgenremisser
    Hänvisningar

skriver ut listan.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data