Remittent1.htm

Visa remisser:

I läkar- remittentregistret kan Du visa vilka patienter som är knutna till viss läkare/remittent samt visst företag.

Förutsättningen är att patienten fortfarande är knuten till remittenten/företaget.

980 visar patienter med remiss från vald läkare/remittent eller med vald läkare/remittent länkad till sig. "Remiss" innebär eg. att Du angivit ett remissdatum i patientuppgifter.

Du har följande val för visning:

981

Du får en lista med samtliga läkare/remittenter med tillhörande patienter, eller en lista på patienter tillhörande en viss läkare/remittent. O.B.S! att remiss innebär de patienter som har remissdatum angivet i patientuppgifter.

982

547 ger möjlighet att göra urval enligt nedan:

983

Markera det/de kriterier Du vill göra urval på och skriv in relevana datum, klicka på OK.

Du måste markera 984 förstås.

öppnar patientens journal. Du kan även dubbelklicka på patienten.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data