Remittent.htm#Rm1

Remittentregister:

Öppnas med på verktygsraden.

Bilden ser ut som nedan:

Du kan sortera och selektera listan på samma sätt som patientlistan.

visar läkar- remittentregistret (om Du ändrat visning till remiss).

Skriver ut det som visas på skärmen. Du kan ev. välja mellan att skriva ut läkare/remittent med patienter eller enbart läkare/remittent.

Redigera läkarens/remittentens uppgifter. Du kan även dubbelklicka på läkaren/remittenten.

Du kan skriva ut läkarens/remittentens adress på kuvert.

Du kan även skicka mail direkt från läkar- remittentregistret.

Raderar markerad läkare/remittent.

Återställer kolumnbredd.

Fördelar kolumner. Du kan även ställa in kolumnbredden individuellt.

Visar patienter med remiss och/eller en läkare/remittent länkad till sig

Visar patienter länkad till vald läkare/remittent.

Kan göra urval då Du visar patienter med remiss.

Öppnar patientjournal.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data