Remiss9.htm

Aktivera remiss:

Om Du registrerat en inkommande remiss under:

Fler patientrelaterade val
       Remisser
             Inkommande remiss (Ctrl + Alt + I)

så kan Du öppna den och aktivera den:

Giltighetsdatum beräknas utifrån vad Du angivit i Inställningar, Debitering.

Du måste ange datum för första besöket på den aktuella remissen.

Tänk på att markera "långremiss" om det är en sådan.

Markera även "Påminn om svar" om Du vill ha koll på remissvaret.

Länken som sätts in i journalen innehåller även information om läkaren och huvuddiagnos (om Du angivit sådan på remissen).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data