Remiss8.htm

Länk till remitterande läkre:

När det gäller inkommande remisser och remissvar som länkas till journalen visas också läkerens namn. Namnet fungerar som en länk till övriga uppgifter om läkaren. Namnet markeras på samma sätt som övriga länkar.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data