Remiss7.htm

Utvärdering av behandlingsresultat:

Förutsätter att Du skapat och aktiverat remiss eller behandlingsserie

(Remiss och behandlingsserie fungerar likvärdigt i beskrivningen nedan).

1236

När Du ex. gör en VAS-skattning förs värdet in på den aktiva remissen. Finns inget värde tidigare blir värdet ingångsvärde. Om, och när, Du sedan gör successiva skattningar läggs det senaste in som utgångsvärde.

Om Du gjort en VAS-skattning och sedan gör en skattning med ex. DRI får Du en varning. Inget värde förs då in på remissen. (Se "Tänk på vad Du mäter").

Du kan sedan göra en utvärdering av behandlingsresultatet.

Funktionen är idag klar för VAS, SVAS, DRI, PSFS och Knäscore.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data