Remiss6.htm

Tänk på vad Du mäter:

Med VAS skattar man traditionellt besvär, d.v.s. ju högre värde ju sämre mår patienten. Däremot med PSFS och Knäscore mäter man förmåga, d.v.s. ju högre värde ju bättre mår patienten. Ha detta i åtanke när Du jämför IN- och UT-resultat. Se hur detta hanteras i Utvärdering av resultat per remiss.

Om det blir fel ??

Klicka på "Utvärdering".
Om ett värde blivit fel kan Du ändra det. Om det är fel typ, ex. VAS istället för DRI, kan Du ändra det. I det senare fallet är det kanske bäst att klicka på "krysset" och sedan börja från början.

Se vidare Utvärdering av behandlingsresultat.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data