Remiss5.htm

Uvärdering av resultat per remiss / Behandlingsserie:

(Remiss och behandlingsserie är likvärdigt i texten nedan).

Under:
Rapporter
      Utvärdeing per remiss

Här kan Du se behandlingsresultat grundat på remisser/behandlingsserier.

Klicka på Kör om det inte händer något.

Datum:

Gäller remissdatum. Det har ingen betydelse om remissen är aktiv eller inte. Det skall vara en Inkommande remiss och det skall finnas ett XLÄNK IN- och ett UT-gångsvärde.

Diagnos:

Du kan välja att titta på en speciell diagnos.

Klicka på för att se alla.

Instrument:

Du kan välja att titta på en viss form av skattning, ex. VAS eller PSFS.

Klicka på för att se alla

Du kan välja att visa remisser, Behandlingsserier eller båda.

Du kan välja kundtyp.

Klicka på för att se alla.

Som Du vet så använder de olika metoderna olika sätt att värdera.

För att i detta sammanhang få en likvärdig värdering (när Du väljer att visa mätningar från flera olika "instrument" samtidigt) så väder SG-X upochner på värden från PSFS och knäscore (100- värdet). På så sätt kan man få en total uppfattning om sina behandlingsresultat oavsett vilket "instrument" man använt för mätningen.

Alltså, ett lägre värde = patienten mår bättre, oavsett "instrument"!

O.B.S! att detta knappast är vetenskapligt! (men rätt kul ändå?).

Värden som visas är rent genomsnittliga, ex. samtliga IN-värden dividerat med antal remisser (N). Detta gäller även besök, samtliga besök dividerat med antal remisser. o.s.v

Linjerna som visas ger en uppfattning om spridning av resultaten.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data