Remiss4.htm

Inställningar remisser:

Under i remissen kan Du göra inställningar.

Du kan ställa in ett lämpligt textsnitt (om Du inte är nöjd med det befintliga).

Du kan i viss mån bestämma hur länken i journalen skall se ut:

1733

Du kan ställa in marginaler som gäller vid utskrift av remisser och om Du vill att antalet besök skall synas på utskriften.


Remiss4.htm#IR1

Remittentkategorier:

Du skall också ange de kategorier av remisser, varifrån remissen kommer, som sedan skall redovisas i statistiken. Du har åtta kategorier att välja på.

Öppna en inkommande remiss:

Fler patientrelaterade val
       Remisser
             Inkommande remiss (Ctrl + Alt + I) och klicka på .

Tänk på att "kategorierna" är endast, rubriker, text som beskrivning. Om Du flyttar om rubrikerna eller byter beskrivning på en kategori så ligger remisserna kvar där dom ligger. Arbetar Du ett tag och registrerar remisser på "Privatpraktiker" och sedan ändrar rubriken till "Offentlig läkare" så ligger alla "Privata" remisser kvar under "Offentlig" (gjorde jag mig förstådd?).


Terapeutiska åtgärder:

1440

Om Du vill att remiss/behandlingsserie skall kunna uppdateras med terapeutiska åtgärder även efter det att den är signerad kan Du markera här.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data