Remiss3.htm

Remissvar:

Närliggande information:  Skriva i remissen  Inkommande remiss  Behandlingsserie  Utvärdering  Tidigare remissvar

I kalender, patientregister och journal under:

560 Fler patientrelaterade val
      1179 Remisser
            1181 Inkommande remiss (Ctrl + Alt + I)

Kan Du skriva remissvar på en befintlig (inkommande) remiss.

1187

Om Du öppnar en befintlig, inkommande remiss kan Du välja "Spara som remissvar". Du kan skriva svaret i blanketten (ev. kopiera in text från journalen), skriva ut blanketten, och skicka som remissvar.

170 Du kan använda mallar i remissvaret.

55 Du kan se patientens besök.

När Du sparar svaret sätts en länk i journalen.

Länken som sätts in i journalen innehåller även information om läkaren.

1218

Se även remissvar direkt i journalen.


Remiss3.htm#IR5

1192 sätter in en länk i journalen (sker automatiskt när Du sparar remissvaret).

tar bort den remiss som visas (om den inte är signerad).

346 öppnar inställningar för utskrift, textsnitt och remisskategorier.

220 öppnar en utskriftsmeny. 1226
    220 Skriver ut blanketten.
    1219 Skapar en PDF-fil av blanketten.
    1044 Skickar blanketten med E-mail i form av en PDF-fil. O.B.S! att Du inte behöver Acrobat Reader® för att skicka.
Remiss3.htm#IR7

Vid utskrift till fil eller E-mail kan Du välja om Du vill skriva ut personuppgifter på blanketten. Om Du väljer Nej skrivs bara patientens interna ID ut.

1227

på samma sätt som när Du skickar journaltext.


Remiss3.htm#IR6

Du kan även se befintliga remisser under 586 och 966, "Vilka status finns" (förutom att Du har länkarna i journalen).

Länken som sätts in i journalen innehåller även information om läkaren.

Se även Utvärdering av behandlingsresultat.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data