Remiss2.htm

Tänkt arbetsgång inkommande remiss:

Registrera, om möjligt, in remissen i systemet redan när patienten sätts upp på väntelista så att den inte behöver ligga och drälla eller komma bort. När Du registrerar remissen så, ("aktivera" inte remissen) om Du ännu inte vet datum för första besök. Sätt heller ingen länk i journalen.

Alternativt, om en pågående patient kommer med ny remiss, som av någon anledning inte skall aktiveras direkt, kan Du ändå registrera den i systemet på samma sätt så att Du vet var Du har den.

När remissen skall aktiveras:

Öppna remissen:

      
             (Ctrl + Alt + I)

Och klicka på XLÄNK "Aktivera remiss". Giltigheten beräknas utifrån vad Du angivit i vad Du angivit i Inställningar, Debitering.

Det skapas en länk i jornalen från vilken Du kan öppna remissen.

Länken som sätts in i journalen innehåller även XLÄNK information om läkaren samt huvuddiagnos (om Du angivit sådnan på remissen).

Se hur Du använder remissen som remissvar.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data