Remiss15.htm

Visa besök i remiss/Avslutande rapport

55 i remissblanketten/Avslutande rapporten visar patientens besök.

En förutsättning är att det finns ett datum för första besök/datum för underskrift:

1691

1692

Om Du klickar på när Du står i rutan för remissvar skrivs antalet besök in i texten.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data