Remiss12.htm

Påminn om remiss vid inskrivning:

I vissa landsting får patienten göra x antal remissfria besök och därefter fordras remiss.

I inställningar, påminnelse kan Du aktivera påminnelse för detta samt ange antal remissfria besök som gäller.

När Du skriver in en ny patient skall Du ange om Du vill ha en påminnelse när dessa besök gjorts.

Klicka på i patientuppgifter så öppnas:

914

Ange antal besök som återstår tills remiss fordas eller markera "Ingen påminnelse" om Du inte vill ha någon.

Tänk på att antalet räknas fr.o.m. det att Du satt påminnelsen. Har Du redan registrerat något besök sätter Du antalet i motsvarande grad mindre.

Om Du inte gjort någon åtgärd för påminnelse får Du en fråga när Du sparar patienten.

Under 915 kan Du se vilka påminnelser som finns. Välj lista "Remisskrav".

O.B.S! Du behöver inte skapa påminnelser om när en registrerad remiss går ut, det kommer en påminnelse i alla fall.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data