Remiss10.htm

Behandlingsserie:

Närliggande information:  Skriva i remissen  Inkommande remiss  Remissvar  Utvärdering  Tidigare remissvar

I kalender och patientregister under:

Fler patientrelaterade val
       Remisser
             Behandlingsserie (Ctrl + Alt + E)

Kan Du registrera "Behandlingsserie".

En behandlingsserie fungerar som en remiss i det avseendet att Du kan utvärdera behandlingsresultat per behandlingsserie. Den har eg. ingen annan funktion och skall inte förväxlas med XLÄNK behandlingsomgång eller XLÄNK behandlingsperiod som löper mellan nybesök och avslutad behandling. Inget hindrar dock att dom löper parallellt, vilket kanske inte är en dum idé.

Kontakten till behandlingsserien är datum "Första besök i behandlingsserie" på behandlingsserien respektive i patientuppgifter. Det bestämmer var ex. en VAS-mätning skall placeras.

Om Något av dessa datum ändras eller tas bort avslutas kontakten med behandlingsserien och mätningar registreras ej.
För att avsluta en behandlingsserie skall Du ta bort datum vid "Första besök i behandlingsserie" i patientuppgifter.


Remiss10.htm#BS5

Du kan aktivera remissen, vilket innebär att remittenten och remissuppgifter sätts in i patientens "patientuppgifter".Du får då svara på XLÄNK "datum för första besök" på den aktuella remissen. Tänk på att markera "långremiss" om det är en sådan.

Ange även om Du vill ha påminnelse om remissvar, och i så fall, när.

Om något blir fel kan Du alltid korrigera i patientuppgifter, fliken "Läkare/remiss".


Remiss10.htm#BS6
Att markera "Svar" har ingen annan betydelse än att den nedre delen, "svarsdelen", kommer med på utskriften (på skrivaren) av remissen.

Se även Remissvar.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data