Remiss1.htm

Inkommande remiss:

Närliggande information:  Skriva i remissen  Behandlingsserie  Remissvar  Utvärdering  Tidigare remissvar

I kalender, patientregister och journal under:

560 Fler patientrelaterade val
      1179 Remisser
            1181 Inkommande remiss (Ctrl + Alt + I)

Kan Du registrera inkommande remiss.

Inkommande remiss registreras automatiskt när Du skriver in ny patient.

Se tänkt arbetsgång för inkommande remiss.

1188

När Du har en inkommande remiss kan Du välja "remittent". Du väljer helt enkelt ur läkarregistret. Finns inte den aktuella remittenten så väljer Du "Ny läkare" och skriver in doktorn på vanligt sätt.

Du kan ange huvuddiagnos (ICD10) som läggs in i patientuppgifter.

1197
Remiss1.htm#RM2

Du markerar även varifrån remissen kommer om Du vill ha statistik på detta.

1196

Du kan ändra texten för kategorierna i inställningar för remiss under 346.

Du akn välja terapiåtgärd (Ctrl + Å).

1618

Du kan även ange Kundtyp, vem som betlar kalaset. Se utvärdering nedan.

Remiss1.htm#RM1
1290

Remissen kan även användas för utvärdering av behandlingsresultat. Det som bestämmer om mätresultat skall hamna på remissen är om den är aktiverad. Om den är aktiverad avgörs av remissdatum på remissen respektive i patientuppgifter.

1255

Om något av datumen ändras eller tas bort kopplas remissen bort från vidare mätningar. Detta sker om Du registrerar (och aktiverar) en ny remiss eller tar bort remissen med 1242 från patientuppgifter (eller bara raderar remissdatum).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data