Remiss.htm

In- och utgående remisser:

Under finns , och därunder:

  Utgående- och

  Inkommande remiss (Ctrl + Alt + I) samt

  Behandlingsserie (Ctrl + Alt + E).

Du kan skriva utgående remisser.
Du kan registrera inkommande remisser (Ctrl + Alt + I).
Du kan skriva remissvar.
Du får en länk i journalen till remissen.
Du kan skicka remiss/remissvar med E-mail.
Inställningar för remisser.
Du kan Utvärdera behandlingsresultat.
Du kan skapa Behandlingsserier (Ctrl + Alt + E)

Remiss.htm#Rem1

Avsluta alltid inmatning med Enter!


Remiss.htm#Rem2

När Du öppnar remiss visas alltid den senast inskrivna. Finns det fler kan Du välja i listan vid "Tidigare", klicka på "pilen" och sedan det datum Du vill öppna.

För att skriva en ny remiss, välj NY.


Remiss.htm#Rem3

Du kan förändra blanketten såtillvida att alla rubriker går att ändra. Du kan spara dessa så att Du får olika "blanketter" att välja på.
Klicka in markören på en rubrik, skriv in den önskade texten, tryck Enter.
Du kan sedan spara, antingen ändra i den befintliga, eller spara som helt ny blankett.

Du väljer sedan blanketter ur en lista.

Relaterad info:   Inkommande remiss   Utgående remiss   Remissvar.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data