Rehabgar.htm

Rehabgarantin SLL:

Till att börja med är jag kanske inte rätt person att informera eftersom jag inte har någon information av landstinget. Det finns ju ett tiotal programleverantörer och dom skall tydligen helst veta så lite som möjligt :o((

Ungefär så här ligger det till...

Landstinget skall redovisa statistik till försäkringskassan ang. rehabpatienter.

Har förstått att detta kan ske på två olika sätt beroende på överenskommelse med SLL. Dels genom att vårdgivaren får en särskild kombikakod för rehabpatienter, dels genom att man gör statistikregistreringar, d.v.s. en extra registrering på varje besök med speciell taxekod. I nuvarande läge har meddelats vissa taxekoder, 88, 89, 90, 91 och 92, för dessa patienter.

Detta har förorsakat några förändringar i SG-X som främst gäller SLL.

Hittills har taxekod > 89 använts i SG-X för besök som INTE skall skickas till landstinget. Det är nu ändrat till > 87, MEN...


För Er som skall använda kod 88, 89, 90, 91 och 92 för rehabpatienter:
Under Arkiv, Klinikinställningar, klicka på "pennan", fliken Stockholms läns landsting. På den nedre halvan, under röda strecket, klicka på "pennan". Svara OK på att Du är medveten om vad Du gör. Markera "Skicka taxekoder > 87 till landstinget".
När Du ändå är där kan Du se till att "Skicka diagnoser till landstinget" också är förkryssad. Du måste även kryssa för "Tillåt fler besök samma dag" (på den övre halvan). Klicka sedan på OK.

Du skall sedan skapa de fem nya taxekoderna med 0 kr i patientavgift. Se här >>>

Sedan skall det bara vara att registrera på. En registrering på "vanligt" sätt + en registrering med någon av de speciella taxekoderna 88 - 92.


För Dig som använder en speciell kombikakod måste också göra vissa inställningar i den klinik som skall hantera rehabpatienter:
Under Arkiv, Klinikinställningar, klicka på "pennan", fliken Stockholms läns landsting. På den nedre halvan, under röda strecket, klicka på "pennan". Svara OK på att Du är medveten om vad Du gör. Markera "Skicka taxekoder > 87 till landstinget".
När Du ändå är där kan Du se till att "Skicka diagnoser till landstinget" också är förkryssad. Klicka sedan på OK.
För att beräkningen av takbelopp skall fungera måste taxekoder > 87 räknas in i takbeloppet, se här >>>

Införda ändringar:

Se här >>>

När Du skickar besök till ARV, kolla ordentligt att nedanstående visas:

1716


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data