RedPatAvg.htm

Reducerad patientavgift:
(frikort)

Om patienten får frikort och skall betala reducerad patientavgift (taxekod 21 - 50) måste Du ändra taxekod i registreringsbilden.

O.B.S! se Skåne


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data