Rapport7.htm

Periodrapport (Månad):

Under 200 finner Du rapporter och statistik.

228

Du kan välja år och månad att visa. Det går även att visa valfri period, obunden av år och månad.
Månadsrapporten öppnas med innevarande månad.

Du får en sammanställning över både månaden och året, fram t.o.m. visad månad.

1122
Rapport7.htm#RP71

Då Du skriver ut rapporten får Du med en "konteringsruta".

Du kan skriva ut enbart konteringsrutan genom att markera:
Skriv endast bokföringsunderlag.

226

Den är bara att sätta in i bokföringen. När den används till bokföringen skall Du se till att den gäller rätt period, från den första till den sista i den månad Du önskar.

O.B.S! En förutsättning är att Du skapat samlingsräkning för månaden och angivit rätt bokföringsdatum på denna!

Rapport7.htm#RP75

1878

Du kan välja om Kliniknamn eller företagsnamn på rapporteten. Väljer Du företgsnamn är det dom fyra vänstra rutorna för fakturafoten som används.

Det är kanske på sin plats att förklara att den övre delan och konteringsrutan kan skilja sig åt när det gäller patientavgifter/kassa.
Den övre delen visar besöken med utgångspunkt från besöksdatum och de patientavgifter du (teoretiskt) skulle kunna ha fått in.
I konteringsrutan finns de kontanter med som Du verkligen registrerat att Du fått.

968 visar en sammanställning av betalda patientavgifter.


Rapport7.htm#RP72

Ändra kontonummer:

Du kan ändra kontonummer i konteringsrutan om numren inte stämmer överens med de nummer Du har i bokföringens kontoplan.
Klicka på numret och skriv in nytt nummer.

På begäran går det nu även att ändra kontobenämning på samma sätt.

7552063

Spara sedan med .

Under Inställningar, Debitering kan Du ställa in om Du vill "Välja konto för avgift"

Så här blir resultatet om Du registrerar tre besök, ett kontant, ett Swish och ett iZettle.

2174


Rapport7.htm#PR73

1199 skickar månadsrapporten med E-post till ex. revisorn.

Lägg in revisorns mailadress i adressregistret så kan Du enkelt välja adressen genom att markera Aderssreister och välja i listan.

1219 Du kan även spara rapporten som PDF-fil.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data