Rapport6.htm

Statistik PSFS, DRI och VAS:

Under finns statistik på olika status.

statistik på PSFS.

statistik på DRI.

statistik på VAS.

854 Statistik på Måluppfyllelse och JAAMIS.

Du kan se antal "mätningar", medelvärde av "mätningarna" och få en uppfattning om spridningen.


Rapport6.htm#PR62

DRI:

Se här >>>>


Rapport6.htm#PR63

VAS:

När det gäller VAS kan Du välja kategori.

Observera att man mäter besvär, vilket innebär att ett lägre värde är "bättre" än ett högre.

O.B.S! att bara första och sista mätningen inom vald tidsperiod kommer med i statistiken.


Rapport6.htm#PR64

PSFS:

1016

Du kan välja tidsperiod för visningen.

Ålder,
kön och
akut eller inte akut.

Observera att man mäter förmåga, vilket innebär att ett högre värde är "bättre" än ett lägre.

O.B.S! att bara om Du gjort två, eller flera, "mätningar" kommer resultatet med i statistiken.

Förkalring till: Antal 1 av 2

2:an visar här att det finns två patienter som har PSFS-skattning.

1:an visar att det finns endast en patient med 2 skattninar (eller flera). Finns fler än två på samma patient tas den första och den sista med i beräkningen.

En av patienterna som ingår i "av 2" har bara en skattning och räknas inte in i statistiken.

En stor differens mellan "Antal" och "av" pekar på att man, om inte varit slarvig så, kanske inte varit helt konsekvent med uppföljning :-)


Måluppfyllelse och JAAMIS:

Se här >>>


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data