Rapport4.htm

Behandlingsomgångar:

Under finner Du rapporter och statistik.

Se Viktigt om statistik.

Se även selektering av besöksinformation.

Du väljer period att visa: 202
Pilarns 256 öppnar en kalender att välja daum från: 202

Du kan även välja vilka åtgärder som skall ingå i statistiken.

När Du gjort Dina inställningar, klicka på Kör.
Resultat:

Nya behandlingsomgångar = Antal nybesök under året.

Antal besök = Räknat fr.o.m nybesöket t.o.m avsl.behandling eller årsslut.

Avslutade behandlingsomgångar = Antal avslut under året.

I antal besök ingår inte besök från behandlingsomgångar påbörjade före 1/1.

Avslutade behandlingsomgångar är samtliga avslut, även påbörjade före 1/1.

Se utskrift.


I den nedre rutan visas antal behandlingsomgångar med visst antal besök:

1609

Antal omgångar med 1 besök = 22, antal med 2 besök = 7 o.s.v.

Du kan bestämma hur långa omgångar som skall visas:

1610

Listan avslutas då med antal omgångar med fler besök än Du valt:

1611

O.B.S! Här beräknas samtliga besök under vald period. Det innebär att man i början och slutet kanske inte får med hela behandlingsomgången för en viss patient. Det förskjuter resultatet något mot kortare omgångar.
Detta även till skillnad mot beräkningen i den övre rutan där enbert omgångar med nybesök under perioden räknas med. Det visas rimligen färre besök i den övre rutan.
Man kan därför inte förutsätta att antalet behandlingar sammantaget blir exakt samma i de båda beräkningarna.

Se utskrift.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data