Rapport3.htm

Besöksstatistik:

Statistik hittar Du under rapporter 200 på huvudverktygsraden.

Se viktigt om statistik.


Rapport3.htm#RP31
Du väljer om Du vill visa antal besök under perioden eller antal patienter. 201
Om det gäller antal besök kan Du selektera med åtgärdskod. Detta om Du vill se en enskild åtgärdskod. Mer diffrentierat kan Du välja att visa flera åtgärdskoder. 278
Du kan selektera på patientkategori. 1315
Du kan välja besökstyp (gäller ffa. auktoriserade): 2075
Du väljer period att visa: 202

Pilarna 256 öppnar en kalender att välja datum från.

279

Ex. för att välja ut en period, vecka 39 - 43, öppnar Du kalendern med 256 under Fr.o.m. och markerar måndag vecka 39. Öppna sedan kalendern med 256 under T.o.m. och markerar fredag vecka 43. Klicka på Kör.


Rapport3.htm#RP32
Du kan ändra åldersintervall genom att klicka på siffran och sedan skriva in nytt värde. 203
När Du gjort Dina inställningar, klicka på Kör. 204

Du kan även välja vilka åtgärder Du vill ha statistik på.


Rapport3.htm#RP33

Överlappande åldersintervall:

Om denna text visas är det troligt att åldersintevallen överlappar varandra. Det innebär att antalet "hittade" poster kan överstiga antalet befintliga. Vissa besök finns medräknade i två eller flera intervall. Eller...., tvärt om, det kan vara "luckor" mellan intervallen som gör att vissa inte räknas med alls.


Rapport3.htm#RP34

Differens:

Om denna text visas är det troligt att åldersintevallen överlappar varandra. Det innebär att antalet "hittade" patienter kan överstiga antalet befintliga. Vissa patienter finns medräknade i två eller flera intervall. Eller...., tvärt om, det kan vara "luckor" mellan intervallen som gör att vissa inte räknas med alls.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data