Rapport13.htm

Väntetider/kontaktdatum:

Det kan vara bra att veta när Du blivit kontaktad av patienten. Skriv in aktuellt datum och klicka på OK, acceptera föreslaget datum genom att klicka på OK eller låt tidigare kontaktdatum stå kvar genom att klicka på Avbryt.

 

Ytterligare en funktion för kontaktdatum....

Under: finns .

Statistiken grundar sig på Kontaktdatum och datum för datum för första besök. Datum för första besök registreras automatiskt i och med att Du registrerar nybesök. I samband med att en patient återkommer och Du registrerar nybesök bör du altså kontrollera Kontaktdatum.

Om antal Felaktiga visas beror det på att det finns patienter med ett Kontaktdatum som är senare än datum för första besök. En lista på dessa visas. Felaktiga datum räknas inte med i genomsittlig väntetid.

En lista visas över patienter som fortfarande väntar, d.v.s. som inte fått datum för första besök ännu. Dessa finns, av naturliga skäl, inte heller med i genomsittlig väntetid.

Du kan välja att visa patienter som väntat mer än en viss tid.

Dessa patienter räknas med i genomsittlig väntetid så det kanske finns anledning att kontrollera varför dom väntat så länge. O.B.S! att patienter i denna lista kan vara både patienter som fortfarande väntar och sådana som fått datum för första besök.

Du kan dubbelklicka på namnet i listan för att öppna patientuppgifter och kontrollera aktuella datum.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data