Rapport11.htm

Remiss från...?

Under finner Du .

Dessa siffror bygger på den information Du matat in på Inkommande remisser. Remittentkategorierna är de kategorier som socialstyrelsen frågar efter i verksamhetsberättelsen varje år. Om Du önskar kan Du ändra i inställningar för remiss.

Procenttalen avrundas till heltal och blir därför inte alltid 100% sammanlagt.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data